Integracja Sensoryczna /SI/ to wzajemne oddziaływanie na siebie podstawowych zmysłów, które są niezbędne do prawidłowej interpretacji sytuacji w jakiej się znajdujemy i odpowiedniej na nią reakcji. Umożliwia nam zareagowanie na odbierane wrażenia, ale także kieruje naszymi reakcjami na otoczenie. Terapia Integracji Sensorycznej jest dla dziecka przyjemnością. Otoczenie terapeutyczne wyposażone jest w sprzęt typu: platformy do huśtania, zjeżdżalnie, liny do wspinania, trapezy, hamaki… Dziecko pod okiem terapeuty, chociaż w formie zabawy, ale w sposób zaplanowany i mający na celu osiągnięcie zamierzonych celów pokonuje kolejne bariery i zmierza do korzystnych zmian w swoim rozwoju.