Zarząd Koła Dzieci Niepełnosprawnych przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Wadowicach wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin od 1999 roku prowadzi rehabilitację, rewalidację i zajęcia świetlicowe w grupach wiekowych, w ramach działalności statutowej Koła.
W zajęciach w Świetlicy Integracyjnej biorą udział dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności wraz ze swymi zdrowymi rówieśnikami, co mobilizuje do zdobywania nowych umiejętności, zwiększonego wysiłku oraz uczy tolerancji.

OFERUJEMY:

  • indywidualne ćwiczenia rehabilitacyjne
  • fizykoterapię
  • rehabilitację w wodzie połączoną z nauką pływania
  • hipoterapię
  • indywidualne zajęcia psychologiczne i logopedyczne
  • integracyjne zajęcia świetlicowe - plastyczne i umuzykalniające z podziałem na grupy wiekowe
  • turnusy rehabilitacyjne
  • poradnictwo dla rodziców i opiekunów
Przyjmujemy do Koła dzieci i młodzież niepełnosprawne ruchowo oraz z zaburzeniami w sferze psychiki, bez ograniczeń wiekowych, także spoza Powiatu Wadowickiego.
Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych pedagogów i rehabilitantów znających specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Nie pobieramy oplat za prowadzone zajęcia.

Korzystamy ze statusu Organizacji Pożytku Publicznego /OPP/ Zarządu Głównego TPD w Warszawie - KRS 0000114345.

Zapraszamy osoby zainteresowane do naszej siedziby.