TPD Koło Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Marcina Wadowity 9a
34-100 Wadowice

tel. +48 507 812 630
/033/ 82 322 80
e-mail: kdzn.wadowice@op.pl